Страничен гараж също му викат. Успоредното паркиране всъщност си има много просто теоретично обяснение и стъпки, които трябва да се изпълнят. Подготвили сме ви няколко схеми, които в общи линии да обяснят принципа на лесното ориентиране от страна на водача, когато трябва да паркираме успоредно между два автомобила.

Важно е да отбележим, че може да има леки отклонения от правилата в реалността (малко по-напред, малко по-назад). Те зависят най-вече от габаритните размери на превозните средства участващи в маневрата. Също така зависи и какво всъщност е разстоянито, в което ще паркираме, както и на какво разстояние са паркираните автомобили от тротоара.

Позиция 1
Първата стъпка е да спрем до предния автомобил на безопасно разстояние. Няма значение в този случай какво ще е то. Важното е да не пречим на движението, но и да няма опасност да нараним своя или чуждият автомобил.
Важно е само да спазим следното правило:
Трябва да спрем така, че през малкото прозорче на задата врата да видим левия стоп на предния автомобил.
След като сме достигнали позиция 1, завъртаме волана в позиция пълен десен и с бавна скорост потегляме назад, докато постигнем позиция 2.

Позиция 2
Позиция 2 е постигната тогава, когато през лявото огледало за задно виждане, виждаме изцяло задния автомобил. Иначе казано – сме в една линия със десния фар на задния автомобил.
Следващата стъпка е изправяне на волана и продължаваме внимателно с бавна скорост движението си назад.

Позиция 3
Движейки се назад, достигаме позиция 3, когато нашето дясно огледало за задно виждане закрива левия стоп на предния автомобил.
След този момент, завъртаме волана до позиция пълен ляв и можем да продължим лекото движение назад, като внимаваме да не ударим предния автомобил.

Позиция 4
При успешно изпълнение, би трябвало да няма ужда от допълнителни маневри за донаместване на позицията.
Важно: Възможно е да има леки отклонения от теоретичните напътствия. Те могат да са заради различия в размерите на вашия и на паркиралите автомобили или разстоянието на което са спрели един от друг или от тротоара.

В реалността няма да има перфоктно паркирали автомобили, бъдете сигурни в това. С времето ще напасните теоретичните знания с вашия автомобил и неговата маневреност. Упражнявайте се и всяко следващо успоредно паркиране ще е по-добро и по-добро.